Berga Allé 3, 254 52 Helsingborg | +46 42 282225 | info@ekonomiforetaget.se

Våra tjänster        Ekonomitjänster

  Redovisning
  Leverantörsreskontra
  Kundreskontra
  Bokslut
  Årsredovisning
  Budget
  Deklaration
  Skatter
  Bolagsärenden
  Ekonomikonsultationer

        Löne- och Personaladministration

  Anställningsavtal
  Löneadministration

        Företagsadministration

  Postbevakning
  Arkivering
  Växeltjänst