Berga Allé 3, 254 52 Helsingborg | +46 42 282225 | info@ekonomiforetaget.se

Välkommen till Ekonomiföretaget Baehring Dahl ABEkonomiföretaget Baehring Dahl AB är ett auktoriserat Redovisningsföretag. Våra Redovisningskonsulter och HR konsulter utför tjänster inom Ekonomisk konsultation, Redovisning, Bokföring, Bokslut, Deklaration, Löne- och Personaladministration (PA) m.m. samt Praktisk Arbetsrätt och Human Resources (HR).

Vi utför tjänsterna i sin helhet eller i den omfattning som motsvaras av kundens behov, önskemål och förutsättningar.

Vi skapar effektivitet, ökad konkurrensförmåga samt kostnadsbesparingar genom att strategiskt tillhandahålla kunskap och spetskompetens inom våra områden i kombination med att kunden kan koncentrera sina resurser och spetskompetens på sin kärnverksamhet.

Ekonomiföretagets samlade kompetens är strategiskt sammansatt för att så långt som möjligt täcka kundens behov och önskemål inom Ekonomitjänster, Redovisning, Löne- och Personaladministration (PA) samt Praktisk Arbetsrätt och Human Resources (HR) inom ett och samma företag.

Vi finns i Helsingborg, bakom Kavalleristens huvudbyggnad. Ni når oss på tel. 042-28 22 25