Berga Allé 3, 254 52 Helsingborg | +46 42 282225 | info@ekonomiforetaget.se

Om EkonomifÖretaget


Våra Redovisningskonsulter och HR konsulter erbjuder Ekonomitjänster inom Redovisning, Löne- och Personaladministration (PA) samt Företagsadministration sedan 1992.

Våra kunder har ett långvarigt samarbete med oss och finns inom ett flertal branscher av skiftande karaktär och inriktning.

Företaget erbjuder en bred kompetens över såväl ekonomitjänster, personaladministration som företagsadministration.


Vi tar ansvar för en hel tjänst eller delar av en tjänst inom ovanstående områden som motsvaras av kundens behov, önskemål och förutsättningar.

Vår inställning är att arbetet ska utföras på ett sådant sätt att Ni ska känna trygghet i förvissningen om att vårt samarbete bygger på en långsiktig kundrelation där begrepp som öppenhet, lojalitet och förtroende kännetecknar det dagliga arbetet.

Tillgänglighet och flexibilitet kan inte nog betonas i ett tjänsteföretag som vårt.Medarbetare


Susanne
Leif
Linda Gaspar
Carina
Linda Göransson
Stefan
Carina
Carina