Berga Allé 3, 254 52 Helsingborg | +46 42 282225 | info@ekonomiforetaget.se

Om EkonomifÖretaget


Ekonomiföretaget Baehring Dahl AB har arbejdet med Økonomi, Personaleadministration og Human Resources (HR) siden 1992.

Vores kunder indgår et langvarigt samarbejde med os og befinder sig i en række forskellige brancher af skiftende karakter.

Virksomheden tilbyder en bred kompetence dækkende økonomi, personaleadministration og Human Resources.


Vi tager ansvaret for en bestemt ydelse i sin helhed eller leverer delydelser inden for ovenstående områder svarende til kundens behov, ønsker og forudsætninger.

Vores indstilling er, at arbejdet skal udføres på en sådan måde, at I kan have en tryg overbevisning om, at vore samarbejde bygger på langsigtede kunderelationer, hvor begreber som åbenhed, loyalitet og fortrolighed kendertegner det daglige arbejde.

At være til rådighed og være fleksible kan ikke understreges nok i en servicevirksomhed som vores.Kolleger


Susanne
Leif
Linda Gaspar

Linda Göransson
Stefan
Carina